תמנירון
dan nahari
0.0.7 Varies with device
היישום תמנירון הנו כלי ללימוד שירת תימן המקורית באופן עצמאי, ע"י שיטוט ברשימת השירים לפי הנושאים ותתי הנושאים המוצגים (שבת, מועדים, חתנים, מילה וכו'.). לאחר בחירת שיר, יוצגו על המסך מילות השיר עם אפשרות השמעה, בכך ניתן לראות ביישום גם כספר שירים הזמין בכל עת ובכל מקום (אין צורך בספר שירה) בנוסף להיותו כלי ללימוד. תמנירון הנו המשך ליישום המצליח תמנידור (סידור בלדי) אשר פותח בטכנולוגיות פיתוח מתקדמות בשקידה רבה ובהשקעה של ימים כלילות. השירים המוצגים מעוצבים להפליא הן בהיבט העריכתי הן בהיבט העיצובי והן בהיבט החוייתי. יחס מיוחד נדרש לשירים עם מילים בערבית בהם בוצע שימוש בתו שַׁ̃דַּהּ (דגש מעל האות לדוגמא וַאל̃דִּיןְ וַאלְעִלְמַא) ובתנועות עזר כדי לאפשר הגייה נכונה של המשפט (אַלְגִּסםְ לַא-המי"ם עם שוא כדי להניע את האות). בהיבט החוייתי ניתן להגדיר רשימת מועדפים, גופנים, גודל אות, צבעים, סיבוב מסך, מיון שירים ועוד.

Tmniron application is a tool for studying singing original Yemen independently, by wandering in the song list by topics and sub-topics covered (Saturday, deadlines, grooms, word etc.). After selecting a song, displayed on screen lyrics with the possibility of playing, it can be see also implemented several songs available anytime, anywhere (no need to book vocals) In addition to being a tool for learning. Tmniron is a continuation of the implementation of successful Tmnidor (arrangement Baladi) developed technologies, advanced development with great diligence and investment of the day and night. The songs presented in beautifully decorated both from The editing both in terms of design and in terms of an experience. special treatment needed songs with lyrics in Arabic, which was carried out using his daughter Sdh (emphasis over the signal, for example, and Aldin and Alalma) and movements helped to enable the pronunciation of the Court (Algsm La-Special Security Areas with vain to move the signal). In terms of an experience can be defined favorites list, fonts, letter size, color, screen rotation, sorting songs and more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less