การเจริญภาวนา
Parinya.S
1.0 Varies with device
การเจริญภาวนา ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต
- เจริญภาวนาเพื่ออะไร
- การเจริญวิปัสสนาภาวนา
- ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
- ธรรมะที่ใช้แก้ปัญหาชีวิต

Meditation Art in life solutions
- Meditation for nothing
- The Vipassana meditation
- Members will conduct fair treatment.
- Dharma to solve life's problems.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less