Tiếng anh thông dụng hàng ngày
ThanhCS94
1.2 Varies with device
Tiếng Anh là một thứ ngoại ngữ vô cùng quan trọng và phổ biến.
Nó là chìa khóa tri thức, mở ra cánh cổng tương lai với công việc mơ ước của bạn....
App gồn danh sách 3000 từ và 1000 câu nói tiếng anh thông dụng nhất.
Đây là những từ và cụm từ mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng cần biết bởi tính quan trọng và hữu dụng của chúng.
Các chức năng chính
- 3000 từ oxford thông dụng
-1000 câu nói thông dụng
- Bảng động từ bất quy tắc,có ví dụ cho mỗi từ
-Ngữ pháp căn bản
-Mẫu câu giao tiếp
-Những đoạn hội thoại ngắn..
...............
1000 câu tiếng anh thông dụng thường dùng hàng ngày, được sắp xếp theo chủ đề với những chức năng hữu ích nhất hiện nay.
-Phân loại theo chủ đề giao tiếp để dễ theo dõi như : thời tiết, du lịch, ăn uống, sở thích v.v...
-Có chức năng phát âm.
-chức năng test giúp dễ nhớ hơn.

Ngoài ra còn tích hợp thêm các test cho từng phần giúp các bạn
dễ dàng tiếp cận và hứng thú hơn với việc học tiếng anh.

Chú ý : Nếu bạn không nghe được âm khi click thì hãy cài đặt TextToSpeed (TTS) rồi sử dụng ứng dụng
Mình có demo thêm vài từ vào danh sách các từ đã học, nếu các bạn chưa biết những từ đó thì hãy đưa nó trở lại danh sách chưa học.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn.

tag: 3000 tu tieng anh thong dung, 3000 tu, 1000 cau noi thong dung tieng anh, game tieng anh, ngu phap can ban, dong tu bat quy tac, tu dien,

English as a second language is very important and popular.
It is the key to knowledge, open the gates to the future with your dream job ....
App neat from 3000 and 1000 list of the most commonly used English speakers.
These are words and phrases that any learner of English should know by the importance and usefulness of them.
The main function
- 3000 from oxford common
-1000 Words commonly used
- Table of irregular verbs, there are examples of each of
Basic grammar
The communication pattern
-What Short conversations ..
...............
1000 common english sentences used daily, sorted by topic with useful functions today.
Classification themed communication to be easily monitored, such as weather, travel, food, hobbies, etc. ..
-There Pronunciation function.
function tests help more memorable.

Also incorporates tests for each section to help you
accessible and more interested in learning English.

Note: If you do not hear the sound when clicking the install TextToSpeed ​​(TTS) and use applications
 I have a few more demos from the list of words to learn, if you do not know the word, let's bring it back to school list yet.
Thank you for your support and hope to receive feedback from you.

tag: 3000 practice their English, tu 3000, 1000 sayings in English, The English, basic grammar, irregular verbs, dictionary,

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less