Kinh Thánh Việt Audio Offline
LE THU THANH HAI
1.0 Varies with device
Kinh Thánh Việt Audio Offline là ứng dụng dạng sách kinh thánh. Ứng dụng tập hợp cả Tân Ước và Cựu Ước rất thuận lợi cho việc đọc, tra cứu, học tập. Với ứng dụng Kinh Thánh Việt , người dùng có thể dễ dàng đọc/ lưu các chương đoạn yêu thích trong kinh thánh, liệt kê danh sách các trang đã đọc giúp quản lý việc đọc sách.

Ngoài ra người dùng có thể nghe audio thay vì đọc 66 chương kinh thánh mà không cần kết nối internet.

Tính năng:
+ Đọc kinh thánh offline
+ Nghe kinh thánh offline
+ Lưu chương kinh thanh yêu thích
+ Thay đổi font chữ
+ Thay đổi kích thước chữ

Vietnam Audio Bible app Offline bible book format. It incorporates both the New Testament and the Old Testament is very convenient for reading, searching, learning. With Vietnamese Bible app, users can easily read / save your favorite chapter in the Bible passage, lists the pages you have read to help manage the reading.

Also user can listen to audio instead of 66 chapters read the bible without internet connection.

Function:
+ Read the bible offline
+ Listen bible offline
+ Save the chapters of your favorite bar
+ Change the font
+ Change the font size

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less