LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
THE LAW STUDIO
1.8 Varies with device
Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành là hệ thống các quy phạm pháp luật và các quy tắc xử sự hành chính do Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Trong trường hợp vi phạm những quy định của Luật Giao thông đường bộ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Để hiểu cụ thể các trường hợp xử phạt thẩm quyền của người xử phạt (CSGT) các trường hợp xử lý nhưng vượt đèn đỏ .. các trường hợp CSGT được dừng xe vi phạm
Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong luật Giao thông đường bộ đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng và giúp cập nhật các nghị định thông tư về các quy định về quyêt định xử phat đó chính là mục tiêu của ứng dung LUAT GIAO THONG DUONG BO
- Tra cứu Luật Lao Động dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Road Traffic Law and the documents guiding the implementation of a system of legal and administrative rules of conduct by the State and the competent authorities of the State promulgated to regulate relations society arising in the process of organizing, implementing operational execution and administration of the State management agencies, social organizations and citizens in the field of ensuring traffic order and safety (TTATGT).
In case of violation of the provisions of the Road Traffic Act, depending on the nature and seriousness of the violations and consequences, whose violation may be subject to administrative punishment or prosecuted for criminal liability the; if causing damage, pay compensation in accordance with law. To understand in detail the case of persons competent to sanction sanction (Police) handled the case but a red light .. Police cases were stopping violations
So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in the Road Traffic Act to everyone and helps everyone can look up the contents to conveniently and quickly and help update the decrees and circulars the regulations on sanctioning decisions which is the target of Applied Law on Road Traffic
- Look Labor Law easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less