LUAT KD BAT DONG SAN
THE LAW STUDIO
1.3.1 Varies with device
Cùng với việc sửa đổi Luật đất đai, Luật nhà ở (nha o), Luật kinh doanh bất động (bat dong san) cũng đã được Quốc hội sửa đổi vào năm 2014 hai luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản. Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật kinh doanh bất động - 2014 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng - đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT KD BAT DONG SAN - luat kinh doanh bat dong san
- Tra cứu Luật kinh doanh bất động dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Along with the revised Land Law, the Law on Housing (Housing), estate law (real estate) were also Congress in 2014 amended two laws came into force from 1 / 7/2015 have important implications for the field of real estate. So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in estate law - in 2014 to everyone and helps everyone can look up the content a convenient and quick way - this is the purpose of Applications LUAT KD Real Estate - Real estate trading luat
- Look estate law easy, quick and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less