NGAN SACH NHA NUOC
THE LAW STUDIO
1.3 Varies with device
Phổ biến Luật đến người dân là một trong những nhiệm vụ lâu dài và cần thiết. Trên cơ sở đó, ứng dụng tra cứu Luật Ngân sách Nhà nước được ra đời nhắm góp phần hỗ trợ người dùng tiếp cận các văn bản Luật Việt Nam một cách dễ dàng nhất có thể.
Luật Ngân sách Nhà nước quy định về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước và với ứng dụng này, người dùng sẽ được mang lại trải nghiệm trong việc tra cứu, sử dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Đặc biệt, người dùng được phép tra cứu mọi lúc mọi nơi ngay cả khi không có Internet.
Giao diện dễ nhìn, bố cục trình bày rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là người dùng chuyên về Luật. Đây là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ việc tra cứu nhanh chóng và tiện lợi.
Tính năng cập nhật các điều khoản được thay đổi, điều chỉnh giúp người dùng tiết kiệm thời gian và sử dụng hiệu quả :
- Tra cứu Luật Ngân sách Nhà nước dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí.
http://thelawstudio.blogspot.com

Dissemination of Law to the people is one of the long-term task and necessary. On that basis, to review the application of the State Budget Law was launched aiming to contribute to support users accessing the Vietnam legal document easily possible.
State Budget Law provides for elaboration, execution, settlement, check the state budget and on the tasks and powers of state bodies at all levels in the state budget and with this app, people User will be bringing experience in searching, using a quick and convenient.
In particular, the user is allowed to review anytime, anywhere even if there is no Internet.
Intuitive interface, a clear layout, easy to understand suit all audiences, especially the experts in the Law. This is one effective tool to support rapid searching and convenient.
Feature update the terms are changed, adjusted to help users save time and efficient use:
- Look up the State Budget Law, easy, fast and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is completely free.
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less