LUAT NHA O
THE LAW STUDIO
1.3 Varies with device
Cùng với việc sửa đổi Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động, Luật nhà ở cũng đã được Quốc hội sửa đổi vào năm 2014 hai luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản - BDS (bat dong san) và nhà o (nha, chung cu). Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật Nhà ở - 2014 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng - đây chính là mục đích của ứng dụng Luat Nha o
- Tra cứu Luật Nhà ở dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Along with the revised land law, estate law, housing law was also amended by the National Assembly in 2014 two laws came into effect from 7.1.2015 have important implications for the real estate sector - BDS (real estate) and the o (house, apartment). So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in the Housing Law - 2014 to everyone and helps everyone can look up the content a convenient and quick way - this is the purpose of the application Housing Law
- Look Housing Law easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less