תיקון הכללי
Amami Apps
1.1.4 Varies with device
"תיקון הכללי המנוקד"
✡ מהודר ומנוקד ✡ בכתב ברור ומאיר עניים.

● מעוצב יפה
● נוח לקריאה
● מתאים לכול המכשירים (כולל טאבלטים)
● ללא צורך בחיבור לאינטרנט
-----------------------------------------------------
● ב"תיקון הכללי" קיבץ רבי נחמן עשרה פרקי תהלים שכל אחד מהם מכוון נגד סוג וכוח אחר של ניגון קדושה, וכולם יחד, כשהם נאמרים בסדר שגילה, "הם תיקון גמור ומועיל מאד מאד" (שיחות הר"ן קמ"א), "והתיקון הזה הוא תיקון חדש לגמרי, ולא ידע מזה שום נברא מימות עולם"
על אף שעניינו המיוחד של "תיקון הכללי" הוא תיקון הברית דווקא, מובן מדברי רבי נחמן שבאמירתו (המדובר באמירה בקול דווקא, ולא בקריאה ומחשבה בלבד) טמונות סגולות ומעלות רבות נוספות: "ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד, וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לאו ולאו. ...כי יש מקומות צרים ודקים, שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי" (ליקו"מ כ"ט,ד) ו"הוא תיקון גדול ונורא מאוד" (שיחות הר"ן קמ"א).

משום כך, נוהגים רבים מחסידי ברסלב לאמור "תיקון הכללי" בכל יום, וגם נשים נוהגות לאמרו.

"The general repair dotted"
Elegant and dotted partnership to vary partnership to vary in clear and illuminating poor.

● nicely decorated
● easy to read
● Suitable for all devices (including tablets)
● without connecting to the Internet
-------------------------------------------------- ---
● General Tikun "Rabbi Nachman gathered ten Psalms each aimed at a different type and power of sacred melody, and all together, they are said okay discovered," they complete repair and very, very helpful "(Ran calls PAO), "and this amendment is a brand new patch, and did not know that any existed since the days of the world"
Despite the particular interest of the "general improvement" is a correction States specifically, of course, the words of Rabbi Nachman statement (question by saying out loud actually, and reading and thinking only) buried virtues and the cost of many other "and to correct any violations of privacy are very many, and heavy on the person, and These can be corrected, that grammars and detail every Lau and Lau. ... that have thin, narrow places, you can not come there is no correction, but by the general correction "(Likutey Moharan fees, d) and He Repair very great and terrible "(Ran calls PAO).

Therefore, many tend Breslov Hasidim that stated "general improvement" every day, and women tend to tell it.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less