Tu dien tieng Han - Viet
VC Apps Vietnam
2.5 Varies with device
Từ điển song ngữ Hàn - Việt miễn phí đơn giản dễ sử dụng.
Rất vui khi nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn qua thư: vcappsvn@gmail.com
■ Tính năng cơ bản:
・ Tra từ, xem history, thêm vào favorite
・ Tra từ bằng Camera
・ Giao diện gọn gàng, đẹp mắt, dễ sử dụng
・ Dữ liệu biên tập rõ ràng
■ Dữ liệu
・ Việt Hàn ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Hàn - Việt ~ 100000 từ (có sẵn)

Bilingual dictionaries Korea - Vietnam Free simple easy to use.
Glad to get the opinions of your mail: vcappsvn@gmail.com
■ Basic features:
· Look up the word, see history, add to favorites
· Look up words with Camera
· Interface neat, elegant, easy to use
· The data clearly editor
■ Data
· South Vietnam from ~ 55000 (available)
· Korea - Vietnam ~ 100000 from (available)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less