Thoriqoh Habib Lutfi Bin Yahya
Syifa Games
1.0 Varies with device
Pendiri Thariqah Syadzaliyah adalah seorang Wali Agung, Abul Hasan Ali
bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzaliy radliallahu anhu (593-656 H).

Kehidupan Beliau adalah kehidupan seorang syaikh pengembara di muka
bumi, sambil bersungguh-sungguh dengan berdzikir dan berfikir untuk
mencapai fana’ (ketiadaan diri pada Allah). Dan Beliau ajarkan pada
muridnya sikap zuhud pada dunia dan iqbal (perasaan hadir di hadapan
Allah).

Dan juga menganjurkan mereka untuk berdzikir pada Allah Subhanahu Wa
Ta'ala di setiap waktu, tempat, dan keadaan serta menempuh jalan
tashawuf. Beliau juga mewasiatkan agar para muridnya membaca kitab Ihya’
Ulumuddin dan kitab Qutul Qulub.
Syaikh Syadzili menjelaskan pada muridnya bahwa thariqahnya berdiri di
atas lima perkara yang pokok, yaitu;
a. Taqwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan rahasia maupun
terbuka.
Mengikuti sunnah Nabi dalam perkataan maupun perbuatan.
c. Berpaling dari makhluk (tidak menumpukan harapan) ketika berada di
depan atau di belakang mereka.
Ridlo terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam (pemberian-Nya) sedikit
maupun banyak.
Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang maupun duka.
Disamping mengajak mereka untuk mengiringi thoriqohnya dengan
dzikir-dzikir dan do’a–do’a sebagaimana termuat dalam kiab-kitabnya,
seperti kitab Al-Ikhwah, Hizb Al-bar, Hizb Al-Bahr, Hizb Al-Kabir, Hizb
Al-Lathif, Hizb Al-Anwar dan sebagainya.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less