Sam Giang Thi Van Giao Ly
Sovio
1.0 Varies with device
Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý là một tác phẩm vô cùng quan trọng của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Với mục tiêu giúp cho tín đồ có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn tác phẩm đó, chúng tôi đã cố gắng phát triển ứng dụng đọc sách và nghe giảng này. Nó bao gồm những tính năng chính như sau:

- Liệt kê tất cả những chương trong Sấm Giảng, và mỗi chương đều hỗ trợ phần thi ngâm.
- Người dùng có thể tùy chỉnh màn hình đọc sách bằng cách phóng to và thu nhỏ hoặc cài đặt font chữ, kích thước, màu chữ, màn hình nền,..
- Lưu lại trang đã đọc.
- Có thể copy nội dung của sách để ghi chú lại.
- Hiển thị mục lục đơn giản dễ sử dụng.

Đây là ứng dụng đọc sách đầu tiên mà chúng tôi phát triển nên có thể mắc nhiều sai sót và chức năng chưa được hoàn chỉnh. Mong sự đóng góp ý kiến của các bạn để chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và bổ sung thêm những tính năng trong thời gian sắp tới.

Hy vọng ứng dụng sẽ giúp ích được các bạn tìm được những bài học quý giá làm hành trang trên con đường phía trước.

Thunder Teaching Poetry Doctrine is an extremely important work of the Hoa Hao Buddhist Church. With the aim of helping the faithful can approach more easily that work, we have tried to develop reading and listening application of this faculty. It includes the following key features:

- List all the chapters in Thunder Instructor, and each chapter supports soaked contest.
- Users can customize the screen reading by zooming in and zooming out or install the font, size, text color, desktop, ..
- Save pages for reading.
- You can copy the contents of the book to take notes.
- Display simple catalog easy to use.

This is the first reading applications that we develop should be able to make a lot of mistakes and has not been fully functional. Looking forward to the feedback from you so we will try to improve and add more features in the near future.

Hopefully the app will help you find the valuable lessons wrought on the way forward.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less