36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
TIEN ICH VIETNAM
1.0 Varies with device
Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Đây được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới.
Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học.

Ứng dụng tóm tắt 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử và hỗ trợ nghe một số mẫu chuyện có liên quan đến 36 kế trong binh pháp.

Chú ý: tùy theo tốc độ mạng mà âm thanh phát ra có bị gián đoạn hay không.

* Cho phép lật trang tiện lợi khi đọc.
* Vào lại trang lần trước thoát ứng dụng.
* Hoàn toàn miễn phí.
* Rất mong nhận được sự góp ý để chương trình ngày càng tốt hơn!

The Art of War being honored as the military's top masterpiece of the ancient world. This is considered a classic in the military in world military history.
On the other hand, although a letter infantry, but the influence of The Art of War was not limited to the military field, but also can be applied to other fields such as economics, sport and science.

36 summarizes the design application in The Art of War and supported heard some stories related to 36 in the next tactic.

Note: depending on the speed of sound emitted network has been interrupted or not.

* Enables convenient flip pages while reading.
* Go back to previous page drainage applications.
* Completely free.
* We hope to receive feedback to program better and better!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less