Tam Quốc Diễn Nghĩa
TIEN ICH VIETNAM
1.5 Varies with device
Một trong những thành công lớn nhất của Tam Quốc Diễn Nghĩa là tính chất quy mô, hoành tráng của cốt truyện và nhân vật. Bộ tiểu thuyết này có thể chia thành rất nhiều truyện nhỏ mà đa phần trong số đó có thể hoàn toàn dựng được thành những bộ phim truyện theo đúng nghĩa.

- Triều đình tranh giành quyền lực
- Chiến tranh loạn lạc giữa mười quân phiệt (190-200)
- Tiền Xích Bích (200-208)
- Hậu Xích Bích (208-220)
- Ba nước cùng xưng đế
- Nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa

*****

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được, thua, phải, trái, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng.
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông

*****

* Cho phép lật trang tiện lợi khi đọc truyện.
* Vào lại trang lần trước thoát ứng dụng.
* Hoàn toàn miễn phí.
* Hỗ trợ đọc offline.
* Rất mong nhận được sự góp ý để chương trình ngày càng tốt hơn!

One of the biggest successes of the Three Kingdoms is the nature of the scale, epic storyline and characters. This novel can be divided into lots of small stories that most of them can be completely built up into a feature film in the true sense.

- Imperial power struggle
- War between ten militaristic chaos (190-200)
- Cash Red Cliff (200-208)
- Post Chibi (208-220)
- The three countries jointly proclaimed Emperor
- The West Offensive unified China

*****

Billowing Yangtze flows east
Waves buffeted all heroes
Yes, losing, right, left, briskly into not
Natural greenery looks old
Those evil pink gloss!
Sate your head on a silver fishing grounds
Familiar visual style spring collection periods
A fun wine gourd like puff.
Historically, many of
Laughing consign empty

*****

* Lets turn the page when reading convenience.
* Go back to previous page drainage applications.
* Completely free.
* Support for offline reading.
* We hope to receive feedback to program better and better!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less