Những Bí Ẩn Cuộc Đời (hay)
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn và khó khăn trong bài toán về cuộc đời. Tuy nhiên, cho đến nay thì việc dựa vào những thành tựu của khoa học để làm được điều này vẫn còn là điều quá xa xôi, trong khi nhiều hiện tượng mà khoa học hoàn toàn không giải thích được lại có vẻ như đang mang đến cho con người những đáp án mà họ mong đợi.

Ông Edgar Cayce là một trong số những hiện tượng như thế. Không ai có thể giải thích được vì sao ông lại có được những giác quan thần bí và có thể sử dụng những khả năng đó vào nhiều mục đích vô cùng thực tế. Thông qua sự nhận biết và trình bày của ông, những định luật về luân hồi và nhân quả, mà từ trước đến nay vẫn bị nhiều người xem như những điều mơ hồ khó hiểu và không thể chứng minh cụ thể, thì nay có vẻ như đã được giải thích một cách rất rõ ràng.

Tường thuật những câu chuyện về ông Edgar Cayce trong tập sách này, chúng tôi không có ý khẳng định một điều gì, mà chỉ hy vọng sẽ mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thư giãn và đồng thời cũng có đôi điều suy gẫm để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Experiencing history, humanity has achieved many great feats, but people still have to squeeze the forehead thinking to explore the significance and cause of the pain occurs from birth until the grave . Humans have always hoped that someday will find some satisfactory answers to the mystery and difficulty of the problem of life. However, thus far, relying on the achievements of science to do this is still too far away, while many scientific phenomena totally unexplained back seems to bring to man the answer they expected.

Mr. Edgar Cayce is one of such phenomena. Nobody can explain why he has been the mystical sense and could use those skills in many extremely practical purpose. Through awareness and his presentation, the laws of reincarnation and cause and effect, but so far has been widely considered to be the confusing ambiguity and concrete can not prove, but now it looks as has been explained very clearly.

Narrative stories about Mr. Edgar Cayce in this book, we do not mean to assert something, but only hope to bring to the reader the leisure time relaxing and also has something impairment solicited to make life more better.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less