เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตร อาทิ ราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังสามารถชมช่องรายการเพื่อการเกษตร Farm Channel ได้อีกด้วย

รุ่นที่ support: GoLive S1

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less