Đại Bi Thập Chú
Tran Thi Hoang Lan
1.2 Varies with device
version 2:
- Có thể phần nhạc.
- Có thêm chú giải,ý nghĩa theo từ mục.
- Có thể biên tập link nhạc nghe trực tiếp từ internet.
- Nút xem mục trước và kế tiếp sau.
- Bổ sung hiện ngày Lịch Âm hiện tại trên thanh menu.

Rất mong góp ý của các Phật Tử, các bạn từ xa dùng ứng dụng này.

ps: Vừa rồi Tết, đi chùa, khoe được cùng Sư Bà,
Sư tặng cho một pháp danh - Thường Trí!
Mong rằng mình sẽ có thêm nhiều ứng dụng tiện ích khác.

version 1:
- Đại Bi Thập Chú và những chú khác.

- Xem offline. Tuỳ chỉnh font chữ, màu chữ và hình nền.

oooooooooooooooooo00000000000000oooooooooooooooooo

Mong được góp ý của mọi người và các quý Phật Tử gần xa.

Nam Mô A Di Đà Phật

version 2:
- Maybe the music.
- There are more notes, meaning under the item.
- You can edit the link to hear music directly from the internet.
- Button see before and after the next.
- Additional sound current today Calendar in the menu bar.

We wish your comments Buddhists, the remote you use this application.

ps: Just before the New Year, go to temples, showing the same Master Cheng,
The name given to a monk - Tri Thuong!
Hopefully I will have more applications other utilities.

version 1:
- Great Compassion Cross Notes and other notes.

- View offline. Customize the font, text color and background image.

oooooooooooooooooo00000000000000oooooooooooooooooo

Looking forward to your comments and your people from near and far Buddhists.

male model Amitabha Buddha

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less