Dinh cap luu manh Full offline
TuTruyenHayHay
1.0 Varies with device
Hướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi.

Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo cái nghĩa "thư sinh trói gà không chặt". Thế nhưng khi Hướng Nhật nhập hồn vào xác Hướng Quỳ thì mọi việc trở lên khác trước rất nhiều. Đây gọi là Hướng Nhật hồi sinh trong một thân xác mới.

Thứ nhất, hắn rất giỏi võ. Với sự trui rèn võ thuật các môn từ Nhu đạo, Triệt quyền đạo, Đài quyền đạo và Không thủ đạo, đặc biệt là Triệt quyền đạo của đại cao thủ Bruce Lee, Hướng Nhật có một thân võ công thuộc vào hàng đại tông sư, có lần hồi trẻ còn cầm đao đuổi chạy một lúc gần 100 thằng du côn.

Thứ nhì, hắn rất giàu có. Lúc trẻ vừa đi học, vừa làm lưu manh, khi tốt nghiệp lấy được hai bằng đại học về kinh tế và luật ra, hắn trong thời gian đó cũng đem số tiền của bang Bạch Hổ(thu được qua các phi vụ làm ăn hay bảo kê kiếm tiền) rót vào thương trường đầu tư lấy lãi.

Thứ ba, hắn rất lưu manh. Tôn chỉ sống là một lưu manh chính nghĩa, dù làm gì cũng nhất quyết không buôn bán thuốc phiện hoặc các thuốc gây nghiện khác.

Thứ tư, hắn rất sợ yêu, nhưng chính vì theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà hắn trở nên rất đào hoa.
tags: truyen, doc truyen, dinh cap, luu manh, dinh cap luu manh, dinh, cap, luu, manh, truyen hay, truyen chu, doc, truyen, truyen dinh cap, doc truyen dinh cap, dinh cap

Japanese instruction is a great society of states Black White Tiger in the North Sea, for juniors betrayed counter close confidant, died a sudden death.

After his death, because he karma that soul who enter a college student by the name of User Quy, a true man in the sense that "chickens are not tightly bound scholar". But when the soul enter into correct Japanese User Guide Kneeling other, things come up before. This called for a revitalized User Japan new body.

Firstly, he is very good at martial arts. With martial arts disciplines forged from the need direction, Jeet Kune Do, radio and no obvious direction right direction, especially of contemporary Jeet Kune players Bruce Lee, User Friendly Japanese martial arts have a great restaurant attached to the master tone , there was still youthful Jintao run chase at nearly 100 guys a thug.

Second, he is very rich. Just go to school at a young age, just as lumpen, graduation obtained two university degrees in economics and law that, during that time he also brought state money Bach Ho (obtained through the deal or Underwriting make money) flowing into the market-interest investments.

Third, he is scoundrel. The guiding principles live is a scoundrel justice, though most also decided not to do drug trade or other addictive drugs.

Fourth, he was afraid of love, but it is precisely on the situation run, hide the status under which he became a playboy.
tags: manga, comic doc, nutrition cap, lumpen, lumpen cap nutrition, nutrition, cap, save, fragile, or manga, manga cycle, doc, manga, manga cap nutrition, nutrition cap comic doc, nutrition cap

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less