Ma Thổi Đèn full (update)
TV LAB
1.1 Varies with device
Thể loại : phiêu lưu, kinh dị, mạo hiểm, ma thổi đèn...

Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú

Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền...

Từ ngàn năm trước, ở đất nước Trung Hoa đã có nghề trộm mộ, còn gọi là Mô Kim hiệu úy. Dám hành nghề đào mộ quật mả, can trường là chuyện nhỏ, còn phải là tay sâu dày về huyền học, phong thủy... cũng như các loại cạm bẫy.

Hồ Bát Nhất, quân nhân giải ngũ có cuốn bửu bối của ông nội; Tuyền béo, con nhà lính, súng bắn như chớp; Shirley Dương, nữ triệu phú Hoa kiều, cũng là cháu ngoại một tay trộm mộ lẫy lừng – chính là ba Mô kim hiệu uý đương thời. Ba người, ba động cơ, đã cùng dấn bước vào sa mạc hung hiểm hòng truy tìm toà thành cổ Tinh Tuyệt thần bí... Bản lĩnh có thừa, chỉ tiếc là, họ không biết được những lời nguyền đáng sợ nào đang đợi họ...

Update liên tục các chap đủ 8 tập tự động...

** Cập nhật phiên bản**
Giao diện mới
Load truyện nhanh hơn.
Cập nhật đầy đủ
Chế độ đọc ban đêm
Chỉnh kích thước chữ

Category: adventure, horror, adventure, Ghost Blows Out the Light ...

Metal charms tissue, publication grave excavation, unloading mountains move mountains to find decided Remarks

People lit candles, lamps blown devil, sweat pouring detector fencing thousands of money ...

From thousands of years ago, in the country of China has vocational grave theft, also known as Captain Mo Kim effects. Dare to dig graves excavated graves practice, courageous small thing, but is deeply metaphysical hand, feng shui ... as well as all kinds of pitfalls.

Bat Nhat Ho, military retiree has given his grandfather's precious books; Pure fat, the barracks, lightning gun; Shirley Yang, Chinese female millionaire, who is also a thief grandson illustrious tomb - the three main effects model lieutenant contemporary metal. Three people, three engines, was the desert embark on tracing the sinister attempt to deliberately court mystical Excellent ... The field has in abundance, only unfortunately, they do not know how scary curses waiting they...

Continuous update of all 8 episodes automatically chap ...

** Update ** version
New interface
Faster Load stories.
Full update
Night reading mode
Adjust font size

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less