SmartCity
2coolmonkeys
1.0.1 Varies with device
Al enige tijd zijn veel gemeentes druk bezig met hun Smart City programma. Smart Cities hebben als doel het verbeteren van: prestaties, het welzijn van burgers en het terugdringen van kosten en consumptie door het delen van data. Voor iedere gemeente in Nederland is een eigen Smart City App gratis beschikbaar. De Smart City App staat vol met informatie over treinvertragingen, energieverbruik, twitterberichten en de actuele waterhoogtes. De aangeboden data is gebruiksvriendelijk gevisualiseerd via infographics, kaarten, berichtenlijsten etc.

For some time, many municipalities are busy with their Smart City program. Smart Cities aim to improve: performance, well-being of citizens and reducing costs and consumption by sharing data. Every municipality in the Netherlands has its own Smart City App available for free. The Smart City App is packed with information about train delays, power consumption, tweets and the current water levels. The data presented is user visualized through infographics, maps, message lists, etc.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less