Tyda.se
Tyda.se
Varies with device Varies with device
Tyda - Engelsk-svensk-engelsk Ordbok

Tyda Sveriges AB:s ordbok innehåller 252.970 svenska stamord och 395.747
engelska stamord. Antalet möjliga uppslagsord är inklusive böjningar
1.311.420 (jan 2011). Ordboken innehåller dessutom 302 099 synonymer. Det
är således Sveriges och förmodligen också världens största ordlista i sitt
slag.

Ordlistan innehåller dessutom ett stort antal beskrivningar av orden och
exempel på hur de används.
Tyda-appen är en anpassning av databasen på www.tyda.se och innehåller
samma information förutom uttalsfunktionen.

Databasen är egenutvecklad(delvis baserad på WordNet 2.0) och utvecklas
kontinuerligt i samarbete med användarna.

Appen är gratis och kräver Internetuppkoppling.

Tags: ordbok, ordlista, dictionary, thesaurus, svenska, swedish, engelska, english

Decipher - English-Swedish-English Dictionary

Interpreting Sweden AB's dictionary contains 252,970 Swedish stemmed word and 395747
English stemmed word. The number of possible entries, including warpage
1,311,420 (Jan 2011). The dictionary contains 302,099 synonyms. It
Thus Sweden and probably also the world's largest dictionary in its
kind.

The dictionary also contains numerous descriptions of the words and
examples of how they are used.
Interpreting app is an adaptation of the database on www.tyda.se and contains
same information except pronunciation feature.

The database is developed (partly based on WordNet 2.0) and developed
continuously in cooperation with the users.

The app is free and requires Internet access.

Tags: dictionary, glossary, dictionary, thesaurus, Swedish, english, english, english

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less