Ôn thi giấy phép lái xe - GPLX
Ung Dung Vui
0.0.2 Varies with device
Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.
Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Biển báo giao thông.
- Ghi nhớ.
-Bộ Đề Thi
- Luyện thi (có chế độ trắc nghiệm - luyện trắc nghiệm nhiều kết quả thi sẽ rất tốt).
- Mẹo làm bài

Những điểm mới hơn của bộ đề 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ:
- 1 câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ không phải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, thí sinh dự thi sẽ phải lựa chọn tất cả các phương án đúng.
- Thêm danh sách biển báo giao thông: biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.

Applications include the full 450 questions for tests, driving license of A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.
The main functions of the application include:
- Road signs.
- Remember Me.
Recommended Test unit
- Exam (test mode - practice test exam results will be very good).
- Tip homework

The new location of the subject than 450 questions on road traffic law:
- 1 question can have multiple correct answer rather than just one single choice, contestants will have to select all the options properly.
- Add list of traffic signs: prohibition signs, warning signs, signboards command.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less