ترجمه فارسی به انگلیسی
My-apps
2.3 Varies with device
ترجمه فارسی به انگلیسی
این برنامه قادر به ترجمه کلمات و متون از انگلیسی به فارسی، و از فارسی به انگلیسی است.
این ترجمه شامل ویژگی های زیر:
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- این نرم افزار ترجمه از و به زبان های دیگر.
- اشتراک گذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود.

Farsi to english translation
This app is able to translate words and texts from english to persian(Farsi), and from persian to english.

This translator contains the following features:
- Translate words, text and phrases.
- Translate from clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- It supports translation from and to other languages.
- Share translated text with your friends.

Persian to English translation
The program is able to translate words and texts from English to Persian, and from Persian to English.
This translator contains the following features:
- Translate words, phrases and text.
- Translation from clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- This application translates from and into other languages.
- Share the translated text with your friends.

Farsi to english translation
This app is able to translate words and texts from english to persian (Farsi), and from persian to english.

This translator contains the following features:
- Translate words, text and phrases.
- Translate from clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- It supports translation from and to other languages.
- Share translated text with your friends.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less