Kinh A Di Đà Lược Giải
VINH CUU GROUP
1.2 Varies with device
Tính năng phần mềm:
- Double tap(tap liên tục 2 cái để phóng to chữ)
- Lật trang dễ dàng
- Thêm xóa trang yêu thích dễ dàng

Kinh A Di Đà do Hòa Thượng Thích Tâm Châu Việt dịch. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu và sẽ được tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật).

Keywords: kinh a di da luoc giai, vinh cuu group

Software features:
- Double tap (tap repeatedly to enlarge the font 2)
- Turn pages easily
- Add your favorite sites easily removed

Amitabha Sutra by Thich Tam Chau Vietnamese translation. This economic approach presents the most titles in mind and will be followed in the realms of Ecstasy deathbed (nembutsu).

Keywords: luoc Amitabha Sutra period, Eternal group

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less