Kinh Chú Đại Bi
VINH CUU GROUP
1.2 Varies with device
Tính năng phần mềm:
- Đọc offline( Không cần internet)
- Double tap(tap liên tục 2 cái để phóng to/thu nhỏ chữ)
- Lật trang dễ dàng
- Thêm xóa trang yêu thích dễ dàng

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nếu ai chuyên trì tụng sẽ thường được an lạc. Chú này chỉ ủng hộ những người tin, không hoài nghi. Nếu còn nghi thì tội nhỏ cũng không hết hà huống các tội nặng. Một ngày tụng năm bài chú này sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử, lại còn có thủ hộ cho tất cả mọi người xung quanh. Phải ráng chuyên cần..

Keywords: kinh chu dai bi, vinh cuu group

Software features:
- Read offline (no internet required)
- Double tap (tap repeatedly to enlarge the 2 / shrink the font)
- Turn pages easily
- Add your favorite sites easily removed

Kinh Dai Bi Tam Da Ra Ni. If anyone specialist will usually recite peace. This Notice is only support those who believe, no doubt. If in doubt, the small sin nor all cases of serious crime galaxy. One day proceedings in this commentary will eradicate the serious crime in the birth and death of thousands of lives like memory, is also guardian for everyone around. Must try diligently ..

Keywords: bi tough economic cycle, eternal group

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less