Tổng Hợp Truyện Ma Kinh Nhất
VINH CUU GROUP
1.1 Varies with device
Tính năng phần mềm:
- Double tap (tap liên tục 2 cái để phóng to chữ)
- Lật trang dễ dàng
- Thêm xóa trang yêu thích dễ dàng.

Từ cổ thiên kim, trên cõi dương gian có biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt mờ ảo về cõi âm. Cõi huyền bí, hư hư, ảo ảo ấy cho đến nay cũng là những câu chuyện từ cõi người mà ra.

Keywords: tong hop truyen ma, vinh cuu group

Software features:
- Double tap (tap repeatedly to enlarge the font 2)
- Turn pages easily
- Add your favorite sites easily removed.

From ancient celestial metal, ocean realms on how much time has been weaving stories blur the afterlife. Mystical realm, spoiled rotten, virtual virtual is that so far the story from which the human realm.

Keywords: tong hop truyen ma, eternal group

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less