Trạng Quỳnh Tuyển Chọn
VINH CUU GROUP
1.2 Varies with device
Tính năng phần mềm:
- Đọc offline (Không cần internet)
- Double tap(tap liên tục 2 cái để phóng to chữ)
- Lật trang dễ dàng
- Thêm xóa trang yêu thích dễ dàng

Trạng Quỳnh nổi tiếng thông minh và lắm mưu nhiều kế, tính thích đùa nghịch khác người. Ông dám trêu chọc, bỡn cợt cả những kẻ có quyền chức nhưng độc ác, ngu xuẩn và dốt nát. Những giai thoại về ông, từ thời niên thiếu cho đến khi đỗ đạt làm quan được lưu truyền rất nhiều trong dân gian.
Hãy giới thiệu truyện cho mọi người cùng biết nhé.

Keywords: trang quynh, truyen cuoi, vinh cuu group

Software features:
- Read offline (no internet required)
- Double tap (tap repeatedly to enlarge the font 2)
- Turn pages easily
- Add your favorite sites easily removed

Quynh celebrity status intelligent design and more quirky, playful count other people. He dared to tease, joke all those who have civil rights but cruel, stupid and ignorant. Anecdotes about him, from childhood until the park reaches handed officialdom lot of folk.
Please introduce stories for everyone to know.

Keywords: quynh pages, jokes, eternal group

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less