Cẩm Nang Kỹ Năng Sống
VINH CUU GROUP
1.2 Varies with device
Tính năng phần mềm:
- Đọc offline( Không cần internet)
- Double tap(tap liên tục 2 cái để phóng to/thu nhỏ chữ)
- Lật trang dễ dàng
- Thêm xóa trang yêu thích dễ dàng

Kỹ năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của con người.
Tại nhiều nước Tây phương, thanh thiếu niên đã được học những kỹ năng sống về những tình huống sẽ xảy ra trong cuộc sống, cách đối diện và đương đầu với những khó khăn, và cách vượt qua những khó khăn đó cũng như cách tránh những mâu thuẫn, xung đột, bạo lực giữa người và người. Tại Hàn quốc, học sinh tiểu học được học cách đối phó thích ứng với các tai nạn như cháy, động đất, thiên tai... tại Trung tâm điều hành tình trạng khẩn cấp Seoul

Keywords: ki nang song, vinh cuu group

Software features:
- Read offline (no internet required)
- Double tap (tap repeatedly to enlarge the 2 / shrink the font)
- Turn pages easily
- Add your favorite sites easily removed

Life Skills is a set of skills that people have been through the experience of teaching or directly used to handle these issues, frequently asked questions in the daily lives of people.
In many Western countries, young people have learned the life skills of these situations happens in life, how to face and cope with the difficulties, and how to overcome those difficulties and how to avoid the contradictions, conflicts, violence between people. In Korea, elementary school students are learning how to deal with the accident adaptation as fires, earthquakes, natural disasters ... in center emergency operator Seoul

Keywords: life skills, eternal group

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less