Handboek Brandweer Zeeland
VeDeBo Internet Services
2.4.2 Varies with device
Brandweer Zeeland is een onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland.

Deze app biedt aandachtskaarten, instructiekaarten en procedures voor alle brandweercollega's overzichtelijk bij elkaar in digitale vorm. Het geeft op snelle en eenvoudige wijze toegang tot de meest actuele informatie, geldig voor brandweer Zeeland.

De doelstelling is tweeledig. Enerzijds voor gebruik tijdens een repressieve inzet, maar anderzijds ook ter voorbereiding op de repressieve taakuitvoering. Alle hierin genoemde aandachtskaarten, instructiekaarten en procedures zijn van toepassing en/of relevant voor de brandweer in Zeeland. Ontwikkelingen en aanpassingen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd, het is daarom een dynamisch naslagwerk. Gebruikers krijgen een melding bij aanpassingen.

De gebruiker mag dit Handboek alleen gebruiken als naslagwerk. Eigen waarneming, ervaring, geoefendheid, vakkennis en ondersteuning zijn minstens net zo belangrijk.

Ondanks de grootste zorgvuldigheid is er geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van de gegevens of eventuele onjuistheden. Vragen en opmerkingen kunnen vanuit de app worden gesteld.

Team Operationele Voorbereiding

Firefighters Zealand is part of the Safety Zealand.

This app provides attention cards, instruction cards and procedures for all fire service colleagues arranged together in digital form. It provides quick and easy access to the most current information, valid for firefighters Zealand.

The objective is twofold. On the one hand for use during a repressive efforts, but on the other in preparation for the repressive tasks. All above mentioned attention cards, instruction cards and procedures of application and / or relevant to the fire department in Zeeland. Changes and adjustments to be made as soon as possible, it is therefore a dynamic reference. Users are notified when changes.

The user may use this manual as a reference only. Personal observation, experience, proficiency, expertise and support are just as important.

Despite the utmost care, there is no liability for misuse of the data or any inaccuracies. Questions and comments can be made from within the app.

Team Operational Preparation

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less