Hoàng tử bé
VIENA Team
1.1 Varies with device
Hoàng tử bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, New York, Long Island trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng địa phương) và cho đến nay đã bán được hơn 200 triệu bản khắp thế giới, trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại và được phát triển trở thành một sê ri truyện tranh có 39 chương. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.

Cảm hứng

Vào ngày 30 tháng 12 năm 1935, lúc 14:45 sau một chuyến bay dài 19 tiếng và 38 phút, Saint-Exupéry, cùng với người bạn hoa tiêu, André Prévot, đã bị rơi máy bay ở sa mạc Sahara ở Libya trên lộ trình tới Sài Gòn. Họ đã cố gắng bay từ Paris tới Sài Gòn nhanh hơn những người đã từng bay trước đó để giành giải thưởng 150.000 franc. Máy bay của họ là Caudron C-630 Simoun n°7042 (seri F-ANRY).

Địa điểm rơi máy bay được cho là Wadi Natrum. Cả hai người đều sống sót qua vụ tai nạn và phải đối mặt với sự sợ hãi về việc mất nước nhanh chóng ở Sahara. Bản đồ họ có thì đã quá cũ và rất mờ mịt, do đó không có ích gì. Họ không có cách gì để giải quyết tình trạng này. Nho, táo và rượu đã giúp họ trụ vững được một ngày, nhưng sau đó không còn gì nữa. Cả hai người bắt đầu bị ảo giác. Giữa ngày thứ hai và ngày thứ ba, cơ thể họ đã bị mất nước rõ rệt và không đổ mồ hôi nữa. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, một người Ả Rập du cư cưỡi trên một con lạc đà đã phát hiện ra họ và tìm các biện pháp chống lại sự mất nước nên đã cứu sống được hai người. Trong truyện Hoàng Tử Bé, khi Saint-Exupéry viết về việc bị bỏ lại trên sa mạc trong một cái máy bay bị hỏng, ông đã liên hệ thực tế chi tiết này với kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Saint-Exupéry cũng nhắc đến chi tiết này trong quyển Cõi người ta (Terre des Hommes). Ông đã gặp một con cáo (vulpes zerda, cáo sa mạc) ở đó, có thể điều này cũng làm ông viết về con cáo trong tác phẩm.

The Little Prince (French name: Le Petit Prince), published in 1943, is the most famous novels of French writer and aviator Antoine de Saint-Exupéry. He hired The Bevin House mansion in Asharoken, New York, Long Island while writing this piece. The novel also includes many paintings painted by the Saint-Exupéry. The work has been translated into more than 250 languages ​​(including dialects) and so far has sold over 200 million copies worldwide, becoming one of the best selling books of all time and is developed become a comic series has 39 chapters. Stories can also be used as material for those who want to get acquainted with foreign languages.

Inspiration

On December 30, 1935, at 14:45 after a long flight 19 hours and 38 minutes, Saint-Exupéry, along with his friend navigator, André Prévot, crashed plane in the Sahara Desert in Libya on highway submit to Saigon. They tried to fly from Paris to Saigon faster than those who had previously flown to the award-winning 150,000 francs. Their aircraft Caudron C-630 Simoun n ° 7042 (serial F-ANRY).

Location crashed plane supposedly Wadi Natrum. Both men survived the crash and facing the fear of rapid dehydration in the Sahara. Map they are too old and nebulous, so not helpful. They have no way to resolve this situation. Grapes, apples and wine helped them withstand a day, but then nothing more. Both started hallucinating. Between the second day and third day, their bodies were markedly dehydrated and not sweating anymore. Finally, on the fourth day, a Bedouin riding a camel discovered them and find measures to combat dehydration rescued two people. In the story The Little Prince, Saint-Exupéry when writing about being left behind in the desert in a damaged aircraft, he has contact details with actual experience in my life. Saint-Exupéry also mentioned this detail in one book realm (Terre des Hommes). He met a fox (vulpes zerda, desert fox) there, can this also he wrote about in his fox.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less