Truyen ngan Nguyen Nhat Anh
VIENA Team
2.0 Varies with device
Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh - một tác giả của những câu chuyện hồn nhiên ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, của đời sống,....mang một phong cách khá đặc biệt.

** Tính năng **
Gồm các chức năng đặc biệt sau:
- Duyệt tìm các tác phẩm trong mục "Truyện mới"
- Tải về cực nhanh nôi dung các tác phẩm
- Lưu các tác phẩm trong bộ nhớ máy để có thể đọc mọi lúc mọi nơi mà không cần đến mạng Internet
- Lưu lịch sử số trang và nhảy đến trang cần đọc
- Chế độ đọc sách vuốt ngang, tương tự Kindle Fire hoặc các phần mềm đọc sách nổi tiếng khác
- Cùng nhiều tính năng hữu ích khác

>>>>> Tác giả <<<<<
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư (NXB Tác phẩm mới - 1984 - in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.

Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn TNCS HCM trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam. Năm 2008, Nguyễn Nhật Ánh xuất bản truyện có tên Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác phẩm này được báo Người Lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm 2008. Đoạt giải thưởng văn học ASEAN năm 2010

Key: Nguyễn Nhật Ánh, Nguyen Nhat Anh, truyện ngắn, truyen ngan, nguyen nhat anh

Collection of short stories Nguyen Nhat Anh - an author of the story innocently naive, in light of school age, of life, .... bring a quite distinctive style.

Features ** **
Special functions include the following:
- Browse files in folder "new media"
- Download ultra-fast content works
- Save files in the computer's memory to read anytime and anywhere without internet:
- Save history of the page and jump to the page to read
- Horizontal reading mode of Beyond, Kindle Fire or other similar reading software other famous
- And many other useful features

Author <<<<< >>>>>
Nguyen Nhat Anh's name and also the pseudonym of a writer who writes for Vietnam adolescence. He was born May 7, 1955 in Thang Binh district, Quang Nam. In his 13-year-old first poem published in the newspapers. First work in the book is a collection of poems: City April (New Works Publishing - 1984 - in common with Le Thi Kim). His first feature-length work before the final round (young shoots Publisher, 1985). Twenty years ago, he focused prose writing, specialized writing on the subject of youth.

In 2003, the series is episodic kaleidoscope HCM Communist Youth Union awarded the medal For the younger generation and the Vietnam Writers Association awarded the prize. To date he has published nearly 100 works and has long been close to become a writer of young readers in Vietnam. In 2008, Nguyen Nhat Anh published books entitled Give me a ticket please go of childhood, this work is reported Workers voted the best work of 2008. Wins Literary Award ASEAN 2010

Key: Nguyen Nhat Anh, Nguyen Nhat Anh, short stories, short stories, Nguyen Nhat Anh

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less