Truyện Kiều có giải nghĩa
VIENA Team
1.2.2 Varies with device
Truyện Kiều (tên gốc là Đoạn Trường Tân Thanh 斷腸新聲) là tác phẩm nổi tiếng nhất của đại thi hào Nguyễn Du, kiệt tác của văn học Việt Nam thời trung đại. Với Truyện Kiều, Nguyễn Du đã được tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới.

Tale of Kieu (original name is Doan Thanh Truong Tan 断肠 新 声) is the most famous works of the great poet Nguyen Du, literary masterpieces of medieval Vietnam. With Tale of Kieu, Nguyen Du has been hailed as a world cultural celebrity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less