Xách ba lô lên và đi - Tập 1
VIENA Team
1.1.2 Varies with device
* Ứng dụng hoàn toàn miễn phí (Không SMS)
* Khi đọc truyện tắt kết nối internet để tắt quảng cáo

Bước chân của Huyền khởi đầu cho trào lưu mới trong giới trẻ Việt: Khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm. Cô bé quyết chí làm "Ta ba lô" không chỉ để thỏa mãn khát khao khám phá, trưởng thành mà còn đem hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh để đi như Huyền. Điều thú vị toát ra từ con người Huyền nằm trong sự khác biệt và dám khác biệt. Cô bé ấy dường như đứng ngoài khuôn mẫu thông thường của một nhân vật quan trọng.

Bạn đã bao giờ ước mình sẽ đi vòng quanh thế giới chưa, chắc là có rồi. Nếu bạn đang ở độ tuổi 20, chắc hẳn đã từng 1 lần đã nghĩ "viển vông" như thế, nhưng cái điều bạn nghĩ đến đầu tiên là phải có tiền, bởi đi nhiều như thế thì cần rất nhiều tiền, rồi thì sau đó sẽ không dám nghĩ đến nữa. Nhưng Huyền đã đi mà chỉ có 700usd thôi. Chính những thiếu thốn đó đã thôi thúc Huyền lên đường, cô bé không "đợi đủ đầy để đi". Đó dường như là điều đặc biệt nhất ở cô bạn 9x Huyền Chip.

Sau khi được báo chí rầm rộ về chuyến đi "ngông" của mình, Huyền bỗng trở nên nổi tiếng, nhiều nhà xuất bản đã tìm đến Huyền để đặt hàng em viết sách. "Xách ba lô trên vai và đi" đã ra đời đơn giản như thế. Nhưng để có được những trang viết, những sự kiện xuất hiện như trên sách thì không phải là điều đơn giản. Huyền nói: "động lực khiến tôi lao vào viết ngay quyển sách này không gì khác ngoài việc tôi muốn truyền cảm hứng khám phá, phiêu lưu mạo hiểm đến những bạn trẻ, hãy mạnh dạn vác ba lô đến những vùng đất xa xôi mà bạn chưa một lần được đặt chân đến".

Keyword: Xach ba lo len va di, huyen chip, Xách ba lô lên và đi, Chau a la nha dung khoc, Châu á là nhà đừng khóc

* The application is free (not SMS)
* When reading off internet connection to turn off ads

Huyen's footsteps beginning of a new trend among young Vietnamese: Desire go global, go and experience. She was determined to make "My backpack," not just to satisfy the desire to discover, mature but also provide picture, Vietnam culture to friends in Europe. But not everyone has the guts to go as Huyen. Interestingly emanating from people in different Huyen and dare to be different. She seemed to stand outside the regular pattern of an important character.

Do you ever wish that you could go around the world have not, surely we have. If you're in their 20s, must have been one time thought "unrealistic" like that, but the first thing you think of is to have money, because much like they need a lot of money, then later That would not dare think of anymore. But Huyen went but only US $ 700 only. It was the lack of which has prompted Huyen on the way, she did not "fully enough to go forward." That seems to be the most special thing in her friend Huyen Chip 9x.

After headlining the press trip "goose" her, Huyen suddenly became famous, many publishers turned to Huyen to order them to write books. "Handbag backpack on his shoulders and go" was born as simple as that. But to get these pages, the events appear as the book is not a simple thing. Huyen said: "My motivation for working on the book written just not anything but I want to inspire discovery, of adventure to young people, so go ahead and take the backpack to distant lands you never once set foot. "

Keywords: backpack up and away, chip district, Handbag backpack up and go, a la nha Chau Do not cry, do not cry Asia is home

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less