Vissengids
Sportvisserij Nederland
2.3 Varies with device
De Vissengids App is een gratis app van de landelijke belangenvereniging voor sportvissers: Sportvisserij Nederland en hiermee heb je altijd een overzicht van alle Nederlandse vissoorten tot je beschikking; in totaal zo’n 170 stuks.

Via diverse handige zoekopties vind je er naast professionele foto’s alles over herkenning, leefwijze, voedsel, gesloten tijden, hengelrecords, afmetingen en nog veel meer. Doorzoek ze eenvoudig op alfabet, familie of zoekwoord. Switch eenvoudig tussen zoetwater- en zeevissen. Het kan allemaal.

Belangrijkste functies:
• Alle Nederlandse vissen in hoge resolutie foto's
• Zoetwater- en zeevissen doorzoeken op naam, familienaam of zoekwoord
• Snel en eenvoudig met de determinatiemodule bepalen welke vis je voor je ziet
• Informatie over herkenning, verspreiding, voedsel, leefwijze, wettelijke status, gesloten tijden, maximale grootte en meer.

Wat voor vis is dit? Meteen checken!
Met de Vissengids kun je straks eenvoudig aan de waterkant checken wat voor vis je exact hebt gevangen. Met de zeer eenvoudige maar superhandige determinatiesleutel bepaal je binnen een paar seconden precies welke vis je hebt gevangen. Is het een brasem of kolblei? Een kleine roofblei of alver? Schol of schar? Gul of wijting? Met de Vissengids weet je het direct en 100% zeker! Erg handig voor bijvoorbeeld je hengelvangstregistratie!

De Vissengids is een aanvulling op de succesvolle boekjes ‘De Nederlandse zoetwatervissen’ en ‘Nederlandse Zeevissen’, die sinds vorig jaar ook online te bekijken zijn. Hij biedt sportvissers, biologen en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om ook via je mobiel vissoorten te bekijken en determineren.

De app wordt in opdracht van Sportvisserij Nederland technisch ontwikkeld door The Mobile Company. Meer informatie: www.sportvisserijnederland.nl of www.nederlandsevissen.nl

The Fishing Guide App is a free app from the national association for anglers: Sportvisserij Netherlands and thus you always have an overview of all Dutch fish at your disposal, a total of 170 pieces.

Through several useful options can be found alongside professional photos all about recognition, lifestyle, food, closed seasons, fishing records, measurements and more. Search them easy alphabet, family or keyword. Switch easily between freshwater and saltwater fish. It's all possible.

Key Features:
• All Dutch fishing in high resolution photos
• Freshwater and saltwater fish by searching by name, family name or keyword
• Quick and easy with the identification module determine which fish you see yourself
• Information on identification, distribution, food, lifestyle, legal status, closed seasons, maximum size, and more.

What kind of fish is this? Immediately check!
The Fishing Guide you can easily later on the waterfront check what kind of fish you have caught exactly. With the very simple but super convenient identification key you define in seconds exactly which fish you have caught. Is it a bream or bream? A small asp or bleak? Plaice or dab? Gul or whiting? The Fishing Guide you know instantly and 100% sure! Very useful for example your rod catch registration!

The Fishing Guide complements the successful books 'The Dutch freshwater fish' and 'Dutch Sea fishing', which since last year to watch online too. He offers anglers, biologists and other interested parties the opportunity to watch via your mobile species and identify.

The app is commissioned by Sportvisserij Netherlands technically developed by The Mobile Company. More information: www.sportvisserijnederland.nl or www.nederlandsevissen.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less