Quả Phi Đợi Gả
VNApp
1.0 Varies with device
Giới thiệu:
Lăng Tuyết Mạn từ nhỏ đã bị người cha ức hiếp, dù chưa tốt nghiệp nhưng nàng thường xuyên đi làm thêm để đem tiền về phụ giúp gia đình. Mặc vậy, người cha vẫn không ngần ngại mắng nhiếc nàng. Đối xử tệ với nàng đã đành, ông thường xuyên vung tay đánh mẹ nàng.

Bao nhiêu nỗi bực tức và ấm ức tích lũy từ lâu. Khi vừa về nhà nhìn thấy cảnh mẹ mình bị đánh không thương tiếc, mất đi lý trí nàng kêu to một tiếng, xông vào phòng bếp cầm lấy con dao, hướng thẳng ngực người đàn ông đâm mạnh xuống!

Kết cục nàng nhận tuyên án mười lăm năm.
***
Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Đi với nửa đường, một tin dữ truyền đến!

“Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền chết?”

Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tay vung lên, “Hồi phủ! Chú rẻ thành người chết, vậy không cần xuất giá đi?”

Ai ngờ...

“Từ Vương Gia trước khi mất có để lại di ngôn: hôn lễ tiếp tục, tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tử Vương Gia thủ tiết cả đời cho đến chết!”

Từ Vương Gia! Ngươi thật là một vương gia đáng chết!.

About:
     Snow Man from small mausoleum was bullying father, though she never graduated but often work to bring more money to support their families. Even so, man would not hesitate taunted her. Mistreat she has had, he regularly beat her mother spree.

How much upset and warm memories for a long time to accumulate. As soon as the house saw her mother being beaten mercilessly, losing her mind cried a voice, broke into the kitchen grabbed a knife, straight sharp stabbing chest man down!

Outcome she received fifteen year sentence.
***
She, through the first day, and he was father to escort the procession of flowers. Go to halfway, a television news coming!

"What? Royal household name over there waiting for us sick cult momentum instant death blow? "

Lang Snow Man facing upwards of three hours laughing, hand swung up, "Islamic government! Note the dead cheap, so no need to go out the price? "

Who would ...

"From Wong Kar before losing there leavers language: marriage continues, the non-ancestral king quad sanctum! As Wong Kar Tu advanced in life to death! "

From Wong Kar! You're a royal warrant to die !.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less