Lịch Manga
vnIndie group
1.1 4.0mb
- Danh sách lịch phát hành truyện
- Thông báo khi truyện được xuất bản
- Thông tin chi tiết từng truyện như giá, tập và ngày xuất bản
- Nội dung truyện
- Danh sách truyện yêu thích*
- Cửa hàng Manga gần bạn*

* Tính năng sẽ được cập nhật sau

- List of release calendar story
- Notification when stories are published
- Details of each story as cost, training and publication date
- The content story
- List of favorite story *
- Manga Store near you *

* Feature will be updated later

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less