So Tay Thiet Ke Nha
vnmacstudio
1.4 Varies with device
Trong cuốn sổ tay thiết kế nhà này, chúng tôi sẽ minh chứng có rất nhiều phương pháp thông minh được sử dụng khi thiết kế nhà ở. Những phương pháp này thường không tốn kém, nhưng lại đưa ra cho chúng ta rất nhiều lợi ích khác nhau cho cá nhân và cộng đồng. Sau đó, chúng tôi thảo luận về các biện pháp giúp chủ nhà có thể tiết kiệm tiền trong thời gian trung và dài hạn.

Sổ tay thiết kế nhà gồm có các mục:

• Tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm tiền!
• Nguyên tắc thiết kế
• Che chắn nắng cho công trình
• Thông gió và làm mát
• Cấu trúc vỏ bọc công trình
• Tiết kiệm tiền khi sử dụng nước nóng
• Thái độ và hành động của người sử dụng
• Thiết bị tiết kiệm điện
• Phương thức xây dựng và vật liệu thân thiện với môi trường
• Phòng chống ngập lụt

Sổ tay thiết kế nhà phục vụ chủ yếu cho những người chưa có chuyên môn về thiết kế nhà, nhất là thanh niên, bộ đội xuất ngũ,...để tự thiết kế nhà cho mình và thiết kế cho người khác. Sinh viên và học sinh các trường xây dựng tìm được trong sách này các kiến thức thực tế về thiết kế nhà. Cán bộ kỹ thuật về xây dựng nhà, cán bộ giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề tham khảo trong công việc.

Rất mong bạn đọc góp ý về tài liệu sổ tay thiết kế nhà với chúng tôi nếu có sơ suất hay thiếu sót trong phiên bản đầu tiên này, hoặc nếu bạn đọc có ý kiến khác về các vấn đề được nêu ra. Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp và nhận xét của bạn đọc cho phiên bản đầu tiên này để có thể hoàn thiện cho một tài liệu có hiệu quả và có ảnh ưởng nhiều hơn.

In the handbook designed this house, we will prove there are many clever methods used when designing housing. These methods are often inexpensive, but give us a lot of different benefits for individuals and communities. Then, we discuss measures to help homeowners can save money in the medium and long term.

Manual design consists of the:

   • Energy saving. Save money!
   • Design principles
   • Sun protection and shading works
   • Ventilation and cooling
   • Building envelope construction
   • Save money when using hot water
   • Attitudes and actions of users
   • Power-Saving Equipment
   • Construction methods and materials of environmental friendliness
   • Flooding Prevention

Manual design caters mainly to people who do not have expertise in the design, especially the youth, demobilized soldiers, ... to self-design and design their home to others. Students and pupils of the school building to find in this book of practical knowledge about home design. Technical staff building, teaching staff at universities, colleges, secondary and vocational training on the job reference.

We wish you read the comments on the document design manuals with us if there is negligence or omissions in this first version, or if you read other comments on the issues raised. We welcome any feedback and comments from our readers for this first version to be completed for an effective document and drink more photos.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less