Denona.hr | Denona d.o.o.
E-media Vukovar
0.1 Varies with device
Povijest

Tvrtka Denona osnovana je 1992. godine kao specializirani studio za grafičku pripremu tehničkih priručnika i časopisa. Kupnjom tiskare Targa 2002. godine, djelatnost se širi na tisak i grafičku doradu i time se zaokružuje ponuda „knjiga u ruke“, odnosno od ideje i know-howa do gotovog proizvoda. 2009 useljavamo u nove prostore na 3.500 m2 te dalje ulažemo u strojni park uz novu racionalniju organizaciju proizvodnje, u čemu nam pomaže implementacija računalnog sustava praćenja i planiranja proizvodnje renomirane američke tvrtke EFI.

Denona danas

Denona i danas neprestano ulaže u tehnologiju kao i u ljudski potencijal, te broji 83 zaposlenika. Do sada smo realizirali oko 45.000 radnih naloga uz godišnja produkciju preko 3.000.000 knjiga. Proteklih godina osim na domaćem tržištu, prepoznali su nas i u inozemstvu, što je rezultiralo izvozom preko 20% tiskanih materijala na godišnjoj razini.

Misija i vizija

Produkcija grafičkog proizvoda vrhunske kvalitete, uz prihvatljivu cijenu, s rokovima isporuke među najkraćima na tržištu, naša je svakodnevna misija. Daljnje širenje proizvodnih kapaciteta, osiguravajući visoke standarde kvalitete u smislu proizvoda i usluga, naša je vizija.

Certifikati, kao garancija našim klientima!

certifikati-smallDenona se može pohvaliti sustavom upravljana kvalitetom kojim je prvi puta, još 2005. godine certificirana prema standardu ISO 9001. Tokom godina implementirali smo i sljedeće certificate u naš proizvodni process: ISO 14001 sustav upravljanja zaštite okoliša i OHSAS 18001 sustav upravljanja zaštite na radu.

2015. godine postali smo nositelj FSC CoC (Chain of Custody) certifikata u proizvodnji tiskanih materijala u tri kategorije FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled.

History

Denon was founded in 1992 as a specialized studio for graphic preparation of technical manuals and magazines. By purchasing printing Targa 2002, activity is expanding in printing and graphic finishing and thus completes the offer "book in hand", ie of ideas and know-how to the finished product. Moving in 2009 to new premises on 3,500 m2 and continue to invest in the fleet with a new rational organization of production, which helps the implementation of the computer system of monitoring and production planning an American company EFI.

Denona today

Denona still continuing to invest in technology as well as human resources, and has 83 employees. So far we have realized approximately 45,000 work orders with an annual production of over 3 million books. In recent years, in addition to the domestic market, have recognized both domestically and abroad, resulting in the export of more than 20% of printed materials on an annual basis.

Mission and Vision

Production of printed products of superior quality, at an affordable price, with delivery dates among the shortest on the market, it is our daily mission. Further expansion of production capacity, ensuring high standards of quality in terms of products and services, our vision.

Certification as a guarantee to our customers!

Certificates-smallDenona boasts a system of controlled quality which is the first time, back in 2005 certified according to ISO 9001. Over the years, we have implemented the following certificate in our production process: ISO 14001 management system and environmental management system OHSAS 18001 occupational safety and health .

In 2015 we became the holder of FSC CoC (Chain of Custody) certificate in the production of printed materials in the three categories of FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less