Muhammed Sıddık Hekim C: 2
Mustafa Mecdi
0.1 Varies with device
Günümüz Türkiyesinde milletimizin birlik ve beraberliğini sağlayacak, inanç ve itikadını düzeltecek, Antalya / Kumluca ilçesinde yetişmiş MUHAMMED SIDDIK HEKİM (K.S.) Hocaefendi’nin kaleminden “FIRKA-İ NACİYE’NİN HÜKÜMLERİ” adlı eseri yayınlanmıştır.
Allah (C.C.) ve Resulünü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i seviyor ve inanıyorsanız, “Sırat-ı Mustakim” yolu olan “FIRKA-İ NACİYE’NİN HÜKÜMLERİ”ni okuyunuz. İslâm dininin günümüze kadar bozulmadan nasıl geldiğini bu eserde bulacaksınız.
İslâmın garip görüldüğü, fırkaların çoğaldığı, katlu kital’in arttığı, fitnelerin azdığı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) efendimize töhmet edilip, normal bir beşer seviyesinde görüldüğü, herkes dini, Kur’an-ı kendi akıl ve mantığına göre yorumladığı, mesnet ve senede itibar edilmediği bir devirde Allah (C.C.) bu dini yeniden ihya edecek insanı yaratır.
Yukarıda belirtilen konularda, günümüz insanının karşılaştığı itikadi bozukluk, sapık fırkalara, fitnelere karşı kurtuluş yolunu bu eserde sağlam mesned ve senedlerle bulacak, hayran kalacaksınız…

Today our nation to ensure the unity and solidarity in Turkey, to correct the faith and creed, Antalya / Kumluca raised in the county Muhammad Siddiq DOCTORS (KS) from Effendi pen "sect-I NaCl TERMS" his work has been published.
Allah (swt) and His Messenger (sallallahu alayhi Sellem) i love and if you believe, "Sirat-i Moustaquim" way of the "sect-I NaCl TERMS" Read n. In this book you will find how Islam arrived intact until today.
Islam is seen strange, that proliferation of sects, the murder of Kitale is rising and is less of sedition, Rasulullah (sallallahu alayhi Sellem) whether imputation our lord, seen the level of a normal five, all religion, the Koran is interpreted according to its own logic and reason, support and God is not in a year as a transfer (CC) that will revive the religious re-created man.
The topics mentioned above, today's theological faced by the human disorder, the perverse sects, to find the way of salvation against corruption with sturdy bracket and Invoices in this work, you will be amazed ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less