Haydar Baba (Şehriyar)
Endülüjans Teknoloji
0.1 Varies with device
Haydar Baba Şiiri ve Memmed Hüseyin ŞEHRİYAR
*
İran Türklerinden olan Şehriyar, 1906'da Tebriz'de doğdu. Babası Mirismail Ağa Hoşgenabî, bir avukattı. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan şair, Medrese-i Talibiye'de aldığı Arapça ve Arap edebiyatı eğitiminin yanı sıra, Fransızca öğrendi. 1921 yılında Tahran'a gelerek Dar-ül Fünun okulunda tıp eğitimi almaya başlar. 1924 yılında aşkının peşinden Horasan'a gider. 1935 yılında Tahran'a geri dönerek İran Ziraat Bankasında çalışmaya başlar.
Şehriyar 1929 yılında önsözünü dönemin bilinen şairlerinden olan Bahtiyar, Nafisi ve Muhammed Tagi Bahar'ın yazdığı ilk şiir kitabını neşreder. Şiirlerinde şair Hafız, Sadi, Fuzûlî, M.P. Vaqif, M.E. Sabir ve s.-den etkilenmeler mevcut olan şair, ana dilinde kaleme aldığı Heyder Babaya Salam şiiri ile Türkiye'de ve Sovyetler Birliği'ndeki Türk Cumhuriyetlerinde de büyük bir üne kavuştu.
1951 yılında Haydar Babaya Selam şiir kitabını yayımladı. (Haydar Baba, köyünün üstünde kurulu olduğu dağın adıdır.)
Şehriyar İran'da 1979 yılında yapılan İslam devrimini destekledi.
Tahran'da Mehr hastanesinde akciğer iltihabı ve kalp yetersizliğinden 18 Eylül 1988 yılında vefat eden şairin ölüm günü, O'nun anısına, İran'da Milli Şiir Günü olarak kutlanmaktadır.

*
Haydar Baba'ya Selam
Şehriyar

Hazırlayan: Mehmet Erol Özbay

*
*
Endülüjans İnternet Hizmetleri 2013 ©
destek@endulujans.com

Heydar Baba Poetry and Mammed Hussein ŞEHRİYAR
*
Iran, Turkey, one of Shahriar, was born in Tabriz in 1906. His father Hoşgenabî Mirismail Aga, was a lawyer. Completed primary education in the city where the poet was born, the Madrasa-i-get Talibiye Arabic and Arabic literature as well as training, learned French. Came to Tehran in 1921, Dar-ul-Fi starts to receive medical education in the school. In 1924, after the Khorasan goes over. Agricultural Bank of Iran in Tehran in 1935, returning to work at the start.
Shahriar known poets of the period in 1929 that the preamble Bakhtiar, Muhammad tag Nafisi and his first book of poems radiate spring. In his poems, the poet Hafiz, Saadi, Fuzûlî, M. Vaqif, M.E. Saber and available p. unaffected by the poet, penned in the native language of the poem Heydar Baba Salam in Turkey and the Turkish Republics in the Soviet Union gained a great reputation.
In 1951, Heydar Baba Hi book of poems was published. (Heydar Baba is the name of the mountain where the village is on the board.)
Entering the Islamic revolution in Iran in 1979, was supported.
Mehr hospital in Tehran in the lung inflammation and heart failure September 18, the day of death of the poet, who died in 1988, in memory of Him in Iran is celebrated as National Poetry Day.

*
Hi Heydar Baba
Shahriyar

Prepared by: Erol Mehmet Ozbay

*
*
Endülüjans Internet Services 2013 ©
My destek@endulujans.co

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less