İman ve Küfür
Abdullah Ibn Jamal
0.1 Varies with device
Allah’a gereği gibi hamdetmekte acze düşen bir kuldan, Allah’ı razı edici bir hamdle
O’na hamdederim. Her ne kadar hayır varsa, ancak O’nun tevfik ve yardımıyladır.
Hamdine tevfikiyle de şükre muhtaç nimetleri yenilenir. Salat ve selam, hidayet ve
rahmet imamı, insanın onu canından, çocuğundan, ebeveyninden ve insanların
hepsinden çok sevmedikçe, imanı kemale ermeyeceği, öncekilerin ve sonrakilerin
efendisi Hz. Muhammed’in üzerine olsun.
Müslümanların çoğunun yanında iman mefhumu küfre karışmış olup, bazı kimseler,
“kafir” kelimesini, söylemesi caiz olmayan kimselere alel ıtlak söylerolmuşlardır. Bu
durum gerçekten çok tehlikelidir. Zira Rasûlullah (s.a.v.), şöyle buyuruyor: “Kim,
müslüman bir kardeşine -ey kafir- derse, bu söz onlardan birine rücu eder.” (1)
Bunun anlamı: Kafir denilen kimse, gerçekten kafir ise, o ifade bir müslümanın
gerçekten kafir olan kişi aleyhine küfürle şehadetidir.

From falling into insolvency is a deed, praise Allah as required servant, God suasive a hamdl to
One I hamded. Although if you have not, but he's tevfik and aid.
Praise be to tevfi blessings with those in need is renewed gratitude. Peace and blessings, guidance and
Mercy imam, the people in her life, children from parents and people from
many sevmedik of all, faith will not be perfected, and the next previous
lord of the Prophet. Peace be upon Muhammad.
Besides most of the Muslim faith is involved in the notion of blasphemy, some people,
"Infidel" word, allele is not permissible for anyone to say they söylerol Itlaian. Is This
the situation is really very dangerous. Because the Prophet (saas) says: "Who,
Muslim brother -ey kafir- course, the recourse to one of these words from them. "(1)
This means Kafr called one, is really an infidel, he expressed a Muslim
people who really infidels against the disbelief is martyrdom.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less