Ustav Republike Hrvatske
WebDeveLovers
1.1 Varies with device
Besplatno za više od 2500 UREĐAJIMA

"Ustav Republike Hrvatske je najviši pravno-politički zakon i temeljni konstitutivni državni dokument koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici 21. prosinca, a svečano proglasio 22. prosinca 1990. (tzv. "božićni" Ustav). Zastupnički dom donio je prve izmjene i dopune Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustava RH 12. prosinca 1997., druge izmjene i dopune pod nazivom Promjena Ustava Republike Hrvatske 9. studenog 2000., nakon koje je slijedila još jedna Promjena Ustava Republike Hrvatske 28. ožujka 2001. Posljednje izmjene i dopune Ustava Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 16. lipnja 2010."

ODRICANJE

1.1 informacije sadržane u zahtjevu se sastoji od autonomne obrade autora i javne domene izvora podataka.

1.2 Navedeni podaci mogu sadržavati tehničke netočnosti i / ili pogreške, a sve što se pojavljuje u zahtjevu je pod uvjetom "kako jest" bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.

1.3 autor aplikacije ne jamči točnost sadržaja. Ne preuzima odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu uporabom informacija.

1.4 autor ne može, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za štetu ili gubitke bilo koje prirode koja se korisniku da su pretrpjeli za korištenje informacija sadržanih u ovom zahtjevu.

1.5 Svako kršenje bit će procesuirani temeljem građanskog i kaznenog prava u nadležnim pravosudnim uredima.

Free for more than 2500 DEVICES

"The Croatian Constitution is the highest legal and political law and a fundamental constituent state document that has Croatian Parliament at its session on 21 December, and was officially declared 22 December 1990. (Aka" Christmas "Constitution). House of Representatives passed the first changes and amendments to the Constitutional Law on Amendments to the Constitution 12. December 1997., second amendment called Change the Croatian Constitution 9. November 2000., followed by a another change of the Croatian Constitution 28 March 2001. latest changes and amendments to the Constitution, the Croatian Parliament at its session held on 16 June 2010. "

DISCLAIMER

1.1 Information contained in the application is composed of autonomous processing author and public domain sources.

1.2 The information may contain technical inaccuracies and / or errors, and everything that appears in the application is provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied.

1.3 Application author does not guarantee the accuracy of the content. Assumes no responsibility for any direct or indirect damage caused by the use of information.

1.4 author can not, under any circumstances, be liable for damages or losses of any kind to the user that they have suffered for the use of the information contained in this application.

1.5 All violations will be prosecuted under civil and criminal law in a competent judicial offices.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less