ויקיוורט
WikiVort
2.5 Varies with device
ויקיוורט הינו אתר המכיל וורטים / דברי תורה על פרשיות השבוע, החגים והמועדים.

פיתחנו את האפליקציה כדי שהוורטים יהיו נגישים יותר לכולנו

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר ולהיות שותפים פעילים בזיכוי הרבים

נשמח לקבל תגובות והערות בכתובת הבאה:
Support@WikiVort.co.il

ניתן להנציח את האפליקציה / האתר לעילוי נשמת, תמורת השתתפות בעלויות.

בברכה
צוות ויקיוורט.

And Yakivart is a site that contains shirts / Torah on the weekly weekend, holidays.

We developed this app to Shuortim more accessible to us all

You are invited to visit the site and become active participants in many crediting

We welcome your comments at the following:
Support@WikiVort.co.il

You can commemorate the app / site for the soul, for participation in the costs.

Welcome
Staff and Yakivart.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less