WK eReader SK
Wolters Kluwer, spol. s r. o.
Varies with device Varies with device
Aplikácia je primárne určená na čítanie odbornej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer a ponúka prepracovaný poznámkový aparát. Text môžete farebne zvýrazňovať a vkladať si k nemu vlastné poznámky. Ak používate aplikáciu na viacerých zariadeniach (k dispozícii je aj pre iOS, OS X a Windows), Vaše poznámky sa budú synchronizovať medzi používanými zariadeniami. V texte publikácií môžete samozrejme aj fulltextovo vyhľadávať.

Čítačka je k dispozícii pre tablety a telefóny.

Čítačka je prepojená s e-shopom Wolters Kluwer (www.odborneknihy.sk). E-kniha sa po zakúpení automaticky zobrazí v polici prihláseného užívateľa priamo v čítačke.

The application is primarily intended for reading literature Publisher Wolters Kluwer offers elaborate footnotes. You can highlight text in color and paste your own notes to it. If you use the multiple devices (available also for iOS, OS X and Windows), your notes will be synchronized between devices used. The text publications can, of course, full-text search.

Reader is available for tablets and phones.

The reader is connected to an e-commerce business Wolters Kluwer (www.odborneknihy.sk). E-book after purchase automatically appear in the shelf logged in user directly to the reader.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less