Kinh nhật tụng
Xsonsoft.com
1.0 Varies with device
Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau.
Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm này, quỉ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâm chiếm được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu điều chi, tùy theo nguyện mà được thành.
Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà được thành bậc Vô thượng Chánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngoại đạo.
Xưa ngài A Nan bị chú Ta tỳ ca la - tiên Phạm thiên của Ma Đăng Già làm mê loạn, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thoát nạn.
Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khôn lường.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less