Kinh Dược Sư
Xsonsoft.com
1.0 Varies with device
Kinh Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức
[ Âm - Nghĩa]
Bắc lương thiên trúc Tam Tạng Đàm Vô Sấm phụng chiếu dịch
Đoàn Minh Còn - Nguyễn Minh Tiến - việt dịch và chú giải
Nguyễn Minh Hiển - hiệu đính

Nhà xuất bản Tôn Giáo

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less