מגילת אסתר כללי בינוני ורעשן
masos
2.0 Varies with device
מגילת אסתר בגודל בינוני. מתאים במיוחד למכשירי 4.8 ומטה. מתאים לשיטת הציבור הכללי מבחינת המקומות בהם מרעישים וכדומה. בכל מקום שצריך להרעיש ישנו רעשן ובלחיצה עליו משמיע קול...
באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כדף הבית. לאחר הורדת אפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט.
המעברים בין דף לדף בדומה לספר רגיל . מימין לשמאל. לחיצה קטנה על המסך תסיר או תגלה את שורת המשימות.
מפעם לפעם קיימים עדכונים ושיפורים. אינו מתאים לקריאה רוחבית של המכשיר. הערות והארות יתקבלו בשמחה וכן בקשות מיוחדות. אינו מיועד לשימוש בשבת וחג.

Book of Esther medium size. Especially suitable for devices 4.8 and below. Suitable method for the general public in terms of places where noisy and the like. Wherever there is a need to make noise and rattle it makes a clicking sound ...
Application has options to search by keyword, move between pages, bookmarks, can not save homepage. After downloading the app will be able to run it without an Internet connection.
Transitions between each page similar to a regular school. From right to left. Little pressure on the screen will remove or discover the taskbar.
 From time to time for updates and improvements. Not suitable for read across the device. Comments and insights are gladly accepted and special requests. Not for use on Shabbat and holidays.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less