עברית לילדים - הספרייה
YIT - Yedioth Information Technologies
1.01 Varies with device
ברוכים הבאים ל"עברית לילדים" - ספרייה דיגיטלית לספרי ילדים! כאן תמצאו את הספרים האהובים על ילדיכם, במחירים שווים לכל נפש, שאותם תוכלו להוריד להם ישירות מחנות היישומים.

כמתנת היכרות, אנו שמחים להעניק לכם את ספר המספרים – ספר אינטראקטיבי באמצעות יוכלו ילדיכם הקטנטנים לזהות את המספרים ולספור מ-1 עד 10 באמצעות משחק משעשע.

כל ספר בספריית "עברית לילדים" משלב הפעלות אינטראקטיביות שבאמצעותן הדמויות מתעוררות לחיים. הטקסט מלווה בקריינות (אם רוצים) ובצליל. כתוספת לספר תמצאו גם משחקי זיכרון ומשחקים נוספים.
אפשרויות מגוונות אלו יוצרות חווית קריאה המתאימה לדור שנולד במאה ה-21, חוויה, המשמרת את אופיו של הספר המודפס ומעניקה לו בד בבד קסם חדש ועדכני.
בכל חודש יתווספו ספרים חדשים לספריה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב.

מה תמצאו באפליקציית "עברית לילדים":

* מדף ספרים שיציג בפניכם את כל הכותרים מבית "עברית לילדים".
* תמונות, מידע וסרטון וידאו על כל ספר ואפשרות לרכוש אותו.
* בכל פעם שיתוסף ספר חדש לספריה תקבלו הודעה על כך.

מה תמצאו בספר המספרים:
* זיהוי והכרת הספרות 1 עד 10
* אפשרות "לפוצץ" בלונים תוך חיפוש הבלון המתאים, בו מסתתרת הספרה הנכונה.
* אנימציה אינטראקטיבית בכל עמוד ולכל מספר.
* ספירת חיות או עצמים לפי הספרה הרלוונטית.
* משחק זיכרון ייחודי.

נשמח לשמוע חוות דעת, הערות ותגובות לכתובת: service@e-vrit.co.il
אנו מתחייבים להתייחס לכל הערה ותגובה ולהשתפר מגרסה לגרסה ומספר לספר.

שתהיה לכם קריאה נעימה!

Welcome to the other side of the children "- a digital library of children's books! Here you will find the favorite books of children, at reasonable prices, which you can download them directly to the App Store.

Present knowledge, we are pleased to give you the book numbers - interactive book by can kids teenie identify numbers and count from 1 to 10 using a fun game.
 
Each book library "Hebrew Children" combines interactive sessions through which the characters come to life. The text is accompanied by narration (if desired) and sound. Plus the number you will also find memory games and other games.
Various options are creating a reading experience appropriate generation born in the 21st century, an experience that preserves the character of the printed book and gives him the same time, new magic and date.
 Each month will be added new books to the library. Please continue to follow.

What you will find app "Hebrew Children":

* From books to show you all the titles from the "Hebrew children."
* Photos, information and video for each book and the option to purchase it.
* Every time without adding a new book to the library you will notice.

What are some numbers:
* Identifying and recognizing numbers 1 to 10
* The "blow up" balloons while searching the balloon right, it hides the correct number.
* Interactive animation on every page and every number.
* Count the animals or objects by the number in question.
* Memory game unique.

We welcome reviews, comments and responses to: service@e-vrit.co.il
We promise to treat each note and comment and get better from version to version and from book to book.

Have a Happy reading!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.0.1 and up

...more ...less