100 Temel Eser Sesli Kitaplar
ZEKİ ÖZEN
1.0.0 Varies with device
Milli Eğitim Bakanlığının 100 Temel Eseri - Sesli Kitaplar

Dede Korkut Hikayeleri
Karartma Geceleri
Mai ve Siyah
Hikayelerden Seçmeler
Çile
Memleket Hikayeleri
Tütün Zamanı
Kiralık Konak
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Madam Bovary
Kendi Gök Kubbemiz
Eskici ve Oğulları
Hikayeler
Ayaşlı ve Kiracıları
Anadolu Notları
Gün Olur Asra Bedel
Bütün Şiirleri, Orhan Veli Kanık
Ahmet Kutsi Tecer Şiirleri
Han Duvarları
Babalar ve Oğullar
Beş Şehir
Kayıp Aranıyor
Şehir Mektupları
Boğaziçi Mehtapları
Ahmet Muhip Dıranas Şiirleri
İki Şehrin Hikayesi
Drina Köprüsü
Aganta Burina Burinata
Bize Göre
Sokrates’in Savunması
Fareler ve İnsanlar
Gurbet Hikayeleri
Ses ve Öfke
Kutadgu Bilig
Safahat
Kerem ile Aslı
Gülistan
Fatih Harbiye
Halk Şiirinden Seçmeler
Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler
Nasrettin Hoca Fıkraları
Haldun Taner Hikayelerinden Seçmeler
Kelile ve Dimne
Bütün Şiirleri, Cahit Sıtkı
Bu Ülke
Yılkı Atı
Sergüzeşt
Küçük Ağa
Memleketimden İnsan Manzaraları
Beyaz Gemi
Çalıkuşu
Yaban
Türk Masalları
Bir Bilim Adamının Romanı
Yedinci Gün
Zeytindağı
Vadideki Zambak
Yunus Emre Divanından Seçmeler
Beyaz Diş
Robinson Crusoe
Kuyucaklı Yusuf
Cemo
Sinekli Bakkal
Çağlayanlar
Dostlar Beni Hatırlasın
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Eğil Dağlar
Boğaziçi Şıngır Mıngır
Esir Şehrin İnsanları
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
İbrahim Efendi Konağı
Gazoz Ağacı
Çankaya
Mor Salkımlı Ev
Mesneviden Seçmeler
Derviş ve Ölüm
Suyu Arayan Adam
Faust
Sahnenin Dışındakiler
Diyorlar Ki
Çanlar Kimin İçin Çalıyor
Kablumbağalar
Sokakta
Don Kişot
Ölü Canlar
Akdeniz
Devlet
Kalpaklılar
Divan Şiirinden Seçmeler
Gençlerle Başbaşa
Onlar da İnsandı
Drinada Son Gün
Gora
Savaş ve Barış
Sefiller
Suç ve Ceza
Açlık
Gurebahane-i Laklakan
Frankfurt Seyahatnamesi
Yaban

100 Basic Works of the Ministry of Education - Audio Books

Dede Korkut Stories
Blackout Nights
Made and Black
Selected Stories
Suffering
Hometown Stories
Tobacco time
Rental Mansion
External Ninth Ward
Madame Bovary
Our own firmament
Junk and Sons
Stories
Ayaşlı and Tenants
Anatolia Notes
The Day Lasts More Than a Hundred Years
All poems are full well
Ahmet Kutsi Tecer Poems
Han Walls
Fathers and Sons
Five Cities
Lost Wanted
City Letter
Bosphorus by Moonlight
Ahmet stands tall Poems
A Tale of Two Cities
The Bridge on the Drina
Aganta Buri in the Burinat
According to us
Socrates' Defense
Of Mice and Men
Homesickness Stories
Sound and Fury
Kutadgu Bilig
Safahat
Asli and Kerem
Gulistan
Fatih Harbiye
Selections from People's Poetry
Evliya Çelebi travelogue Selections
Nasreddin Hodja jokes
Selections from the Haldun Taner Stories
Kalila and Dimne
All poems, Cahit
This Country
Jade horse
Ruritanian
Little Agha
Human Landscapes from My Country
White Ship
Wren
Wild
Turkish Tales
The man's a Science Fiction
Seventh Day
Zeytindagi the
Lily of the valley
Selections from Yunus Emre Court
White teeth
Robinson Crusoe
Joseph Kuyucakli
Cemo
Grocery clubs
Waterfalls
Friends Remember me
Yaşar Ne Yaşar Ne does not live
Egil Mountains
Bosphorus Singer Ming
People of the captive city
Comet under a Blind Date
İbrahim Efendi Mansion
Soda Tree
Çankaya
Purple fasciculate Home
Selections from Masnavi
Dervish and Death
Adam Caller water
Faust
Foreign include scenes
They say
For Whom the Bell Tolls
Splash Show
In the street
Don Quixote
Dead Souls
Mediterranean
State
Caps,
Selections from the Divan Poetry
Alone with the young
They were human
Drinak Last Day
Gore
War and peace
Les Miserables
Crime and Punishment
Hunger
Gurebah-i Laklaka the
Frankfurt Seyahatnamesi
Wild

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less