Śpiewnik Kościelny
Zelwise
2.0 Varies with device
Proponuje do Państwa dyspozycji rewelacyjny skarbiec pieśni kościelnych – śpiewnik, który zawiera ponad 10000 pieśni kościelnych na każdy dzień. Długoletnie doświadczenie, znajomość, chęć i potrzeba śpiewania pozwoliła na edycję tych pieśni w wersji elektronicznej.
Mam głęboką nadzieję, że ten śpiewnik będzie przydatny też i Państwu! Śpiewem wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu, uwielbienie, śpiewem wznosimy nasze prośby, śpiewem prosimy o przebaczenie. Kto śpiewa, dwa razy się modli!
Także zawiera różne modlitwy, litania, różaniec

It is proposed at your disposal sensational treasury church songs - song book, which includes more than 10,000 hymns for each day. Many years of experience, knowledge, willingness and need to sing it possible to edit the songs in the electronic version.
I sincerely hope this will be useful also songbook and you! Singing express our gratitude to the Lord, praise, song we raise our prayers, singing ask for forgiveness. Who sings prays twice!
Also includes various prayers, litanies, the Rosary

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less